Quality controls in leaflet distribution,logistics, market research, representation in Croatia, Serbia, Bosnia, Slovenia and other countries.. Quality control / audit / inspection in logistics | LORAN d.o.o.

Kontrola / audit u logistici

Audit in logistics

Logistika predstavlja kompleksno područje koje obuhvaća više radnji u jednu cjelinu.

Da bi zatvoreni krug perfektno funkcionirao ( proizvodnja – transport – skladištenje – prodaja ) moraju se poštivati i provoditi određeni standardi . Ako kao tvrtka imate ugovorene podizvođače koji za vas obavljaju usluge transporta morate biti sigurni da se primjenjuju vaši standardi kako je ugovoreno , a da bi se ostvarila maksimalna kvaliteta usluge.

Primjena / ponuda naših usluga u logistici :

 • Cestovni transport , Željeznički transport , Pomorski transport
 • Kontrola utovara / istovara
 • Kontrola kvalitete dostava 
 • Kontrola skladištenja
 • Kontrola dokumentacije i proizvoda koji se transportiraju

Primjer 1. Kontrola u kamionskom prijevozu automobila 

Svaki proizvođač automobila postavlja određene standarde u transportu ( maksimalan broj automobila koji se može utovariti na kamion, način pričvršćivanja automobila, dozvoljena starost kamiona , pregled kamiona radi nedostataka kao što su : hrđa, masnoća, vidljiva oštećenja, potrošenost guma itd.. Isto se može primjeniti i na druge vrste roba u transportu .

 

Primjer 2. Kontrola dokumentacije i proizvoda koji se transportiraju 

Tvrtka X iz Kine ( Kupac ) , kupio je drvnu građu ( hrastovu dasku ) od tvrtke Y iz Hrvatske ( prodavatelj ) .

Kako bi kupac bio siguran da će dobiti ono što je kupio , a da ne stvara veliki trošak na putovanje angažira našu tvrtku. Naš djelatnik odlazi na adresu prodavatelja te prilikom utovara pregledava dokumentaciju i sam proizvod te utvrđuje da li odgovara narudžbi ( vrsta , količina isl.. ) . Isto se može primjeniti i na ostale vrste roba / proizvoda.

 

Primjer 3. Kontrola skladištenja

Ako imate veći broj dislociranih skladišta ( unutar jedne ili više država ) , pogotovo ako za uslugu skladištenje koristite usluge drugih tvrtki , neophodno je provoditi kontrole kvalitete skladištenja.

Naš djelatnik obilazi zadana skladišta te bez prethodne najave započinje sa kontrolom i sastavljanjem zapisnika ( po unaprijed utvrđenim kriterijima ) .

Zapisnik može sadržavati podatke , a ovisno o vrsti robe na skladištu ( prozračnost , temperatura , odvojenost određenih grupa proizvoda , oštećenja robe i pakiranja isl.. ) .

 

Primjer 4. Kontrola kvalitete dostava

Ako vaša tvrtka obavlja dostave do poslovnica sa vlastitim transportom sigurno se uvijek postavi pitanje efikasnosti. Putem GPS uređaja u vozilima možete vidjeti gdje su vaša vozila i timovi i koliko se gdje zadržavaju , ali ne možete vidjeti sve.

U ovom segmentu naš kontrolor je zadužen za praćenje jednog kamiona ( jedan tim ) od startne pozicije , do svakog mjesta istovara.

U izvještaj se unose slijedeći podaci :

 • vrijeme odlaska kamiona sa startne pozicije – centralno skladište
 • vrijeme dolaska do prve točke istovara , druge, treće…
 • vrijeme parkiranja i početak istovara
 • vrijeme od ulaska u prostor istovara i povratak po drugu robu za unos
 • vrijeme zatvaranja kamiona i polazak do druge točke istovara
 • pauze
 • ostalo po dogovoru